O Diakonie

Program Diakon został stworzony na potrzeby projektu "Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W 2020 r. został zaktualizowany i przystosowany do badania kompetencji studentów w projekcie "e-Uczenia - Nowoczesny Program Rozwoju" również współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt i wykonanie: OPTeam S.A. www.efs.gov.pl