e-Uczelnia - Nowoczesny Program Rozwoju

Projekt E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z021/18 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2023-06-30.

 

Diakon - Diagnoza Kompetencji Online jest narzędziem służącym do badania kompetencji studentów w ramach zadania 1 projektu: Program Rozwoju Kompetencji Studenta.

W programie przewidziany jest udział 212 studentów ostatnich 4 semestrów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w Collegium Civitas. Ma on na celu podniesienie kompetencji studentów (m.in. zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych) poprzez ich udział w zaplanowanych formach wsparcia, takich jak szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.

W ramach programu  zostaną zorganizowane następujące szkolenia i warsztaty:

  1. Projektowanie innowacyjnych produktów metodą Design Thinking
  2. DIMAQ-Digital Marketing Qualification + egzamin
  3. Prince2 Foundation + egzamin
  4. SPSS (basic) & SPSS (marketing analityczny CRM)
  5. Negocjacje w biznesie – zajęcia warsztatowe z udziałem pracodawcy
  6. Warsztaty komunikacji i pracy w zespole multikulturowym
  7. Wizyty studyjne u pracodawcy zgodne z profilem kompetencji studenta oraz efektami kształcenia dla danego kierunku skierowane do studentów wszystkich kierunków
  8. Warsztaty ABCD analizy danych (4-modułowy cykl warsztatów e-learningowych realizowanych metodą projektową).

Wszyscy uczestnicy programu objęci zostaną bilansem kompetencji przed przystąpieniem oraz po jego zakończeniu.

projekt i wykonanie: OPTeam S.A. www.efs.gov.pl