RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Collegium Civitas („CC”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1,  00-901 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

a)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@civitas.edu.pl

b)     kontakt pisemny na adres jw.;

c)      kontakt osobisty w siedzibie Collegium Civitas

2.      Collegium Civitas przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu rozpatrywania Państwa zgłoszeń oraz umożliwienia Panu/Pani uzyskania stosownych informacji związanych ze sprawami realizowanymi w Collegium Civitas.

3.      Z uwzględnieniem obowiązujacych przepisów prawa, ma Pan/Pani prawo do:

a)      dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)      żądania usunięcia danych osobowych;

d)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Collegium Civitas www.civitas.edu.pl  w sekcji „Ochrona danych osobowych”.